buf_detect_click(X, Y)
Alustab kiirreziimi, pilti läbides tuvastatakse antud punkti alla jäävad objektid, käsuga detect_click_result saab väljundi.

buf_gif()
Alustab kiirreziimi, pilt joonistatakse jooksvalt valmis, käskudega output_raw_gif ning file_gif saab pildi hiljem väljastada.

buf_gifanim(temp_directory)
Alustab kiirreziimi, pilt joonistatakse jooksvalt valmis, käskudega output_raw_gifanim ning file_gifanim saab pildi hiljem väljastada.

buf_png()
Alustab kiirreziimi, pilt joonistatakse jooksvalt valmis, käskudega output_raw_png ning file_png saab pildi hiljem väljastada.

buf_raw_svg()
Alustab kiirreziimi, pilt väljastatakse jooksvalt std. väljundisse, hiljem tuleb finish_raw_svg abil lõpetada.

buf_svg_to_file(filename)
Alustab kiirreziimi, pilt salvestatakse antud faili, hiljem saab output_svg_file või abil faili väljastada.

debug_objects()
Väljastab std-väljundisse sisse loetud objektid, kuvades nende omadused.

detect_click(X, Y)
Väljastab pildil punkti X,Y alla jäänud nime või lingiga objektid. Väljund on massiiv, mille iga element on kujul:
(objekti nimi, link, alt,\@alluvad)
Ja alluvad on juba samal kujul, mis funktsiooni väljundiks antud massiivgi.

detect_click_result()
Väljastab buf_detect_click poolt tuvastatud objektid.
Vaata ka: detect_click

execute_command(line)
SWOG lähteteksti ridade kaupa sisse lugemiseks. Seda funktsiooni on mugav kasutada, kui soovitakse pildile midagi lisada, näiteks teha hiirekliki kohale vastav märge. Samuti võib seda kasutada programmis ka rida realt pildi genereerimiseks.

file_gif(filename)
Lisab filename-ile .gif ja väljastab pildi GIF formaadis faili.

file_gifanim(temp directory, file name, keepGifs)
Väljastab .gif animatsiooni. Animeerimiseks joonistakse ajutised .png failid ja kasutades programmi convert pannakse neist animatsioon kokku.

file_html(filename)
Salvestab antud faili HTML klikkimise kaardi.

file_png(filename)
Lisab filename-ile .png ja väljastab pildi PNG formaadis faili.

file_svg(filename)
Lisab filename-ile .svg ja väljastab pildi SVG formaadis faili. Et seda funktsiooni kasutada, on vaja, et kasutatav oleks Perli moodul XML::Writer.

finish_raw_svg()
Lõpetab SVG väljastamise.

html_clickmap()
Tagastab pildi HTML clickmapi, mis tuleb HTML-il kirjutada <map name="">vahele</map>

image_dimensions()
Tagastab pildi mõõdud pikselites.

object_info(object_name)
Ligipääs objekti infole. Tagastatakse paisktabel, mille liikmed sõltuvad konkreetse objekti tüübist.
Levinumad osad:
alt objekti küljes olev alt tekst
affine objekti joonistamise ajal kasutatv koordinaatide teisenduse nimi
belongsToObject objekti nimi, millesse objekt kuulub
data objekti andmete massiiv
link objekti küljes olev link
type objekti tüüp

output_html()
Väljastab HTML clickmapi std-väljundisse.
Vaata ka: html_clickmap

output_raw_gif()
Trükib gif formaadis pildi std-väljundisse.

output_raw_gifanim(temp directory, keepGifs)
Väljastab std. väljundisse GIF animatsiooni.

output_raw_png()
Trükib png formaadis pildi std-väljundisse.

output_raw_svg()
Trükib SVG formaadis pildi std-väljundisse. Et seda funktsiooni kasutada, on vaja, et kasutatav oleks Perl moodul XML::Writer.

output_svg_file()
Suleb SVG väljundi faili, mis avati buf_svg_to_file käsuga.

readObjects(file)
Loeb failist SWOGi käsud sisse ja moodustab pildist sisemise struktuuri.

readObjectsFromBuffer(buffer)
Loeb käsud antud teksti puhvrist. Seda läheb vaja, kui soovite koodi ise failist lugeda või genereerida

version()
Tagastab SWOG.pm versiooni.